Υποχρεωτικός ο Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες (Απόφαση)

Η υποχρέωση αφορά τη χρονική περίοδο από Οκτώβριο έως και Απρίλιο κάθε έτους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας και αναφέρεται ...

Συνεχίστε την ανάγνωση